مقالات

طیف سنجی جرمی

طیف سنجی جرمی

برای اندازه ‌گیری نسبت جرم به بار در یون‌ ها از یک روش تحلیلی به نام طیف سنجی جرمی (MS) استفاده می شود.

کرومیت چیست؟

کرومیت چیست؟

خایر کرومیت امروزه در نقش معادن و فعالیت‌های معدنی در توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها حائز  اهمیت فراوان دارد و نقش اساسی در استقلال اقتصادی ایفا می‌کند.

طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان

قتی نور با ماده برخورد می‌کند، در اثر برهمکنش نور با مولکول‌‌های ماده حالت‌های مختلفی برای فوتون‌های تابشی پیش می‌آید.

درباره آزماسکو سامان

 شرکت به آزماسکو سامان یکی از بهترین و جامع ترین مراکز در تجهیز آزمایشگاهی در سطح کشور و خارج از کشور می باشد . این شرکت در سال 1362 شروع به فعالیت نموده است و در سال 1388 به صورت مستقل با هدف اجرای پروژه های بزرگ آزمایشگاهی شامل طراحی تولید و نصب راه اندازی تاسیس گردید.

تماس با ما

ارتباط با ایمیل

دسترسی آسان

آدرس

درباره آزماسکو سامان

 شرکت به آزماسکو سامان یکی از بهترین و جامع ترین مراکز در تجهیز آزمایشگاهی در سطح کشور و خارج از کشور می باشد . این شرکت در سال 1362 شروع به فعالیت نموده است و در سال 1388 به صورت مستقل با هدف اجرای پروژه های بزرگ آزمایشگاهی شامل طراحی تولید و نصب راه اندازی تاسیس گردید.

تماس با ما

ارتباط با ایمیل

دسترسی آسان

آدرس