مقالات

کمد نگه داری کپسول

کمد نگه داری کپسول

کمد نگه داری کپسول
  به منظورهای متفاوت و طراحی های مختلف ساخته میشود .

کمد کلین روم

کمد کلین روم

کمد کلین روم

انواع هود های آزمایشگاهی

انواع هود های آزمایشگاهی

انواع هود های آزمایشگاهی { هودهای لامینار( میکروبیولژی کلاس دو ) }

طیف سنجی مادون قرمز

طیف سنجی مادون قرمز

هر ماده‌ای، طیف مادون قرمز مخصوص به خود را دارد و همانند اثر انگشت، مختص همان مولکول می‌باشد.

آشنایی با الکتروفورز

آشنایی با الکتروفورز

الکتروفورز به معنای حرکت ذرات درون یک محیط مخلخل تحت میدان الکتریکی می باشد.

درباره آزماسکو سامان

 شرکت به آزماسکو سامان یکی از بهترین و جامع ترین مراکز در تجهیز آزمایشگاهی در سطح کشور و خارج از کشور می باشد . این شرکت در سال 1362 شروع به فعالیت نموده است و در سال 1388 به صورت مستقل با هدف اجرای پروژه های بزرگ آزمایشگاهی شامل طراحی تولید و نصب راه اندازی تاسیس گردید.

تماس با ما

ارتباط با ایمیل

دسترسی آسان

آدرس

درباره آزماسکو سامان

 شرکت به آزماسکو سامان یکی از بهترین و جامع ترین مراکز در تجهیز آزمایشگاهی در سطح کشور و خارج از کشور می باشد . این شرکت در سال 1362 شروع به فعالیت نموده است و در سال 1388 به صورت مستقل با هدف اجرای پروژه های بزرگ آزمایشگاهی شامل طراحی تولید و نصب راه اندازی تاسیس گردید.

تماس با ما

ارتباط با ایمیل

دسترسی آسان

آدرس