مقالات

طیف سنجی جرمی

طیف سنجی جرمی

برای اندازه ‌گیری نسبت جرم به بار در یون‌ ها از یک روش تحلیلی به نام طیف سنجی جرمی (MS) استفاده می شود.

در طیف سنجی جرمی نتایج به شکل طیفی جرمی ارائه می شوند. کاربرد طیف سنجی جرمی هم در مخلوط ها و هم نمونه‌ های خالص وجود دارد. کاربرد طیف سنجی جرمی (MS) هم در جامدات و هم مایعات و هم در گاز ها به چشم می خورد. در طیف سنجی جرمی ابتدا یون های مختلف از هم تفکیک شده و سپس و فراوانی آن ها مشخص می گردد. بنابراین یک طیف جرمی شامل نموداری است که بر اساس جرم یون‌ ها به فراوانی‌شان ارائه گردیده است. کاربرد طیف سنجی جرمی برای شناسایی ماهیت عناصر، ایزوتوپ ها، جرم ذرات و مولکول‌ ها و بررسی ساختارشان استفاده می شود. در ادامه همراه ما باشید تا با اساس کار طیف سنجی جرمی (MS) آشنا شوید.

مقدمه ای بر طیف سنجی جرمی (MS)
طیف‌ سنجی جرمی به عنوان روشی جهت اندازه ‌گیری فراوانی یون‌ ها در فاز گازی شناخته می شود. اساس کار این روش، جداسازی یون ‌های تک اتمی یا چند اتمی برمبنای نسبت جرم به بار است. جداسازی با استفاده از میدان‌ های الکتریکی و مغناطیسی صورت می پذیرد.


چاپ   ایمیل

درباره آزماسکو سامان

 شرکت به آزماسکو سامان یکی از بهترین و جامع ترین مراکز در تجهیز آزمایشگاهی در سطح کشور و خارج از کشور می باشد . این شرکت در سال 1362 شروع به فعالیت نموده است و در سال 1388 به صورت مستقل با هدف اجرای پروژه های بزرگ آزمایشگاهی شامل طراحی تولید و نصب راه اندازی تاسیس گردید.

تماس با ما

ارتباط با ایمیل

دسترسی آسان

آدرس

درباره آزماسکو سامان

 شرکت به آزماسکو سامان یکی از بهترین و جامع ترین مراکز در تجهیز آزمایشگاهی در سطح کشور و خارج از کشور می باشد . این شرکت در سال 1362 شروع به فعالیت نموده است و در سال 1388 به صورت مستقل با هدف اجرای پروژه های بزرگ آزمایشگاهی شامل طراحی تولید و نصب راه اندازی تاسیس گردید.

تماس با ما

ارتباط با ایمیل

دسترسی آسان

آدرس